Llengua 2n ESO

Recursos d’aula específics per a Llengua catalana a 2n d’ESO

1a avaluació > Tema 1 // Tema 2

2a avaluació > Tema 3 – Tema 4 // Tema 5 – Tema 6

3a avaluació > Tema 7 – Tema 8 // Tema 9 – Tema 10 – Tema 11

.

Diccionari Llengua Catalana (Institut Estudis Catalans)

Diccionari Llengua Catalana Multilingüe

Traductor Apertium

Música de poetes: cançons i poesia catalana a Internet

.

Google Classroom

BLOGGER

Google Drive

Google Fotos

.

INTRODUCCIÓ

Qualificació: tres proves escrites cada avaluació, una d’aquestes sobre la lectura obligatòria (3 punts: 1 punt cadascun dels dos exàmens i 1 punt la lectura); expressió oral (2 punts); feina a classe i a casa (3 punts); competències i actituds (2 punts).

S’ha d’aprovar la comprensió i l’expressió escrita (dictat i redacció), la comprensió i l’expressió oral (usos lingüístics a classe, exposició oral i lectura en veu alta), la lectura literària trimestral obligatòria, la feina a classe i a casa (inclou Google Drive, Blogger i quadern d’activitats) i les competències i les actituds (“Deures dels alumnes”, Capítol III del Títol II del Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears) per aprovar l’avaluació.

.

Llibres de lectura obligatòria

Hi ha una obra literària de lectura obligatòria per a cada avaluació. També pots fer una altra lectura de caràcter extraordinari, amb un treball associat que t’indicarà el professor o la professora: aquesta activitat podrà tenir una valoració de fins a 0.25 punts, que seran afegits a la nota global de fi de curs (aquesta haurà de ser superior a 5/10 punts per aplicar la millora en la qualificació final).

.

PRIMER TRIMESTRE

Tema 1

La comunicació humana (pàg. 1) * (gràfic *). La comunicació humana verbal i no verbal *(imatges)

Importància del ‘referent’ i el ‘context’: Quatre-tres-tres * (directe), dels Amics de les Arts (lletra *; amb EXERCICIS)

Les funcions del llenguatge * [EXERCICI > escriu una frase en cadascuna de les sis funcions del llenguatge; al quadern]

LECTURA > El viatge del Sergi a Mallorca: ruta de pedra en sec * (Atenció!: hi ha bastants errors ortogràfics i gramaticals: intenta localitzar-los i indica la forma estàndard correcta) [EXERCICIS > a) cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern, b) descriu un viatge o una sortida que hagis fet; a Blogger]

COMPRENSIÓ LECTORA > Tot el que li cal saber a una zebra per sobreviure a la sabana (Glops intermedi, text i EXERCICIS 1-2-3-4; en línia)

Els sons vocàlics i els sons consonàntics [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > ortografia > els sons i les grafies (alfabet *: EXERCICIS 2-3; dígrafs *: EXERCICI 2; correspondència sons-grafies *: EXERCICIS 3-4) + la síl·laba (síl·laba tònica i àtona *: EXERCICIS 2-4-5; separació de síl·labes *: EXERCICIS 3-4; diftongs *: EXERCICIS 1-2-3-4-5)]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

LECTURA > El llop de la cova d’en Benet * (rondalla del Principat de Catalunya) [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

Les categories lèxiques o gramaticals (pàg. 1 a 9) * + Oració. El sintagma * [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > sintaxi > l’oració simple > oració, el sintagma (exercicis 1-2-3-4-5-6)] + [EXERCICIS 1 * + EXERCICIS 2 *; al quadern]

La polisèmia * (exemple *) [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > lèxic > la polisèmia i l’homonímia > polisèmia i homonímia (EXERCICIS 1-2-3)]

Música d’autor > Corr * (lletra *), d’Anegats

LECTURA > Auca de les bèsties * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > Alfabet, grafies i separació de síl·labes * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [1r examen de la 1a avaluació]

Tema 2

El resum d’un text *. Com es fa un esquema? *. Com es fa un resum? *

LECTURA> Ca de bestiar * (gos d’atura *, vídeo 2m) (gossos antióssos *, vídeo 3m) (races autòctones) [EXERCICI > fes un esquema i un resum del text sobre el ca de bestiar; al quadern]

Com fer una bona presentació. Com dissenyar bones diapositives. Recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo] [EXPOSICIÓ ORAL (individual) > descriu les característiques d’un animal que t’agradi molt i explica quines sensacions i emocions et transmet (penja la imatge de referència a Blogger: mida gran i alineació esquerra).

COMPRENSIÓ LECTORA > Infografies (Glops intermedi, text i EXERCICIS 1-2-3-4; en línia)

Repassada separació de síl·labes i diftongs (Tema 1) [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > ortografia > la síl·laba > separació de síl·labes: EXERCICI 1; diftongs: EXERCICIS 1-2-3-4-5)]

Les consonants b/v * [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > b/v (EXERCICIS 4-5-6)]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Els pronoms tònics: personals * (Atenció!: els determinants també poden funcionar com a pronoms: PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els determinants) [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els pronoms > pronoms personals forts (exercicis 2-3)] + [EXERCICIS  de pronoms personals, demostratius i possessius: imprimeix el document o copia la pregunta i contesta al quadern]

La sinonímia * [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > lèxic > la sinonímia i l’antonímia > sinonímia i antonímia (EXERCICIS 1-2-3-4-5)]

Música d’autor > Boig per tu *, de Sau (entrevista amb Pep Sala *, 6m) [Cap Pela, I feel good * (la veu com instrument musical)]

LECTURA > Auca del pa amb tomàquet * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la primera avaluació

DICTAT EXAMEN > les consonants b/v * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [2n examen de la 1a avaluació]

Tema 3

Els textos expositius *: l’exposició de fets, idees i conceptes [EXERCICI > descriu el que succeeix a Tolerantia * o a Blackface * (curtmetratges, 7m); exposició oral en grup de 3 alumnes] + [EXERCICIS * > contesta al quadern (exercicis 1-2-3) i a Blogger (exercici 4)]

Les consonants: s/z (essa sonora); s/ss/c/ç (essa sorda) * [EXERCICIS PELC> coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > s/z, s/ss/c/ç (EXERCICIS 5-6-7-8-9)] *

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Pronoms febles * [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > morfologia > els pronoms > pronoms personals febles (exercicis 1-2-3-4)]

Antonímia * [EXERCICIS PELC > coneixements gramaticals > lèxic > la sinonímia i l’antonímia > sinonímia i antonímia (EXERCICIS 6-7-8)]

Música d’autor: Seguirem lluitant, *, de Els Catarres

LECTURA: Auca de Joan Alcover * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > les consonants s/z; s/ss/c/ç * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [1r examen de la 2a avaluació]

.

SEGON TRIMESTRE

Tema 4

El text argumentatiu * [Exercicis: El venedor de fum * (curtmetratge, 7m); activitats de resum i comprensió * al quadern] + [Exercicis: anunci de Goldieblox * (versió de la cançó Girls * de Beastie Boys); activitats de traducció i comentari *; tot al bloc] + [Exercici: exposició oral * en grup de 2 alumnes]

Les consonants: g/j, tg/tj x/ix, tx/ig * [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > g/j, x/ix, tx/ig (exercicis 6-7-8-9)]

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Preposicions * [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > la preposició > preposicions (exercicis 3-4-5-6-9)]

Conjuncions * [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > la conjució > conjuncions (exercicis 3-4-5-6-7)]

Adverbis * [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > l’adverbi > adverbis (exercicis 1-6-7-8-9)]

Homonímia * [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > la polisèmia i l’homonímia >polisèmia i homonímia (exercicis 4-5)]

Música d’autor: Camins *, de Sopa de Cabra

Lectura: Auca del medi ambient * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > les consonants g/j, tg/tj x/ix, tx/ig * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [1r examen de la 2a avaluació]

Tema 5

El text instructiu * [Com es fa formatge, llet formatjada i brossat (YouTube, 7m)] * [Exercici: exposició oral individual; procés d’elaboració d’un producte d’alimentació o un objecte casolà; pots utilitzar imatges o vídeo com a complement (recursos de suport per a la presentació oral: Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo) (exemple)]

Les consonants: p/b, t/d, c/g [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > p/b, t/d, c/g (exercicis 4-5-6-7-8-9)] *

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El verb: conjugació verbs regularsformes verbals compostes; conjugació verbs irregulars [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > morfologia > el verb > el verb, caracterització (exercici 2) + verbs regulars, conjugació (exercicis 1-2-3-4-5-6-7) + formes verbals compostes (exercicis 1-2-3-4) + verbs irregulars, conjugació (exercicis 1-2-3-4-5-6-7-8-9] *

Paraules derivades: afixos (prefixos, sufixos, infixos; derivació i flexió) [Exercicis PELC  > coneixements gramaticals > lèxic > la formació de paraules  > derivació (exercicis 1-2-3-4-5-6-7)] *

Llegir i comprendre: Raspall (Glops inicial, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Música d’autor: Corren (lletra), de Gossos (entrevista amb Natxo Tarrés, 7m; en quartet de corda, 3m; amb una tanca, 2m; versió a l’estudi, 5m) *

Lectura: Auca dels rellotges de sol * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

DICTAT EXAMEN > les consonants p/b, t/d, c/g * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [2n examen de la 2a avaluació]

Tema 6

La cançó. La cançó popular folklòrica o tradicional (Don Blasco -romanç popular, de Nou Romancer-; Mallorca -glosat vs. rap-; Menorca; Eivissa i Formentera) *. La cançó popular actual [Exercicis 1-4-5 sobre el romanç ‘Don Blasco’; al quadern *]

Mètrica catalana (iniciació) [Taller de gloses *; exercicis al quadern. Fes també una glosa completa sobre l’institut Joan Alcover i publica-la a Blogger]

Les consonants: l/l·l/llr/rr [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > ortografia > les consonants > l/l·l/ll (exercicis 5-6-7-8-9) + r/rr (exercici 3)] *

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El sintagma nominal. El sintagma verbal [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > sintaxi > l’oració simple > sintagma nominal, el subjecte (exercicis 1-2-3-4-5-6) + sintagma verbal, complements (exercicis 1-2-3-4-5-6)] *

Tipus de diccionaris *. El diccionari visual. Diccionari visual (general, bàsic) *. Diccionari visual català-xinès. Diccionari visual català-àrab [Exercicis PELC > coneixements gramaticals > lèxic > diccionaris (exercicis 1-2-3-4)] [Comprova els teus coneixements]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la segona avaluació

DICTAT EXAMEN > les consonants l/ll/l·l * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [2n examen de la 2a avaluació]

Tema 7

La Nova Cançó (Lluís Llach [L’estacalletra], Maria del Mar Bonet [Què volen aquesta gent?lletra], Raimon [Jo vinc d’un silencilletra], La Trinca [Ai la censura! – lletra]; Biel Majoral [Sóc català – lletra], Al Mayurka [No ens fareu callarlletra], UC, [En aquesta illa tan pobra – lletra]) *. El rock català [Exercici: explica quin tipus de música moderna en català t’agrada més i posa exemples de cançons i de cantants solistes o grups musicals; a Blogger]

La diversitat lingüística: global * i local (les llengües de la immigració a les illes Balears *). Origen i evolució del català * (Vikipèdia puntuació mundial; INFORMECAT 2018 (50 indicadors sobre l’ús de la llengua catalana) *; radiografia de l’ús del català a les illes Balears (2015) *; (imatges) * [EXERCICIS > grup de 2 alumnes; preguntes breus (activitats indicades al punt 4, exercicis 2.32 a 2.40 de la pàgina web enllaçada), al quadern; i la ‘gran pregunta’ individual, sobre el futur de la llengua catalana, a Blogger]

Les consonants: m/n/nyh

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

El complement directe i el complement indirecte [Exercicis 1 (activitats 3, 4 i 5)+ Exercicis 2 (activitats 6, 7, 8, 9 i 10); al quadern] *

L’Univers. La Terra (imatges). L’hora catalana * [Lectura i exercicis; al quadern]

Música d’autor: Per jo i tots es ciclistes, d’Antònia Font (lletra) *

DICTAT EXAMEN > les consonants m/n/ny (I) * i consonants m/n/ny (II) * (copia els textos al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [1r examen de la 3a avaluació]

.

TERCER TRIMESTRE

Tema 8

El text narratiu (I) *. Estructura de la narració (II) * [Exercici: crea un text narratiu a partir del curtmetratge The Memory of Fountain; a Blogger] *

El text descriptiu: característiques de la descripció *

La narrativa breu. El conte *. Contes populars o tradicionals (rondalla; faula –La cigala i la formiga–; llegenda –El drac de na Coca– *); contes literaris o cultes (Pere Calders, catorze microcontes) [Exercici: fes una narració breu que segueixi el model d’una faula o d’una llegenda tradicionals; a Blogger]

L’accent: normes d’accentuacióaccent obert i accent tancat; accent diacrític * [EXERCICIS > escriu al quadern una frase per a cada parell de monosíl·labs que es diferencien ortogràficament perquè un d’ells duu accent diacrític (els dos mots han d’aparèixer a la mateixa frase; exemple: Mon pare vol fer la volta al món.)]

El complement preposicional (o complement de règim verbal), el complement predicatiu i el complement circumstancial (temps, lloc, manera, instrument, companyia, causa, quantitat) [Exercicis 1 (activitats 1, 3, 4 i 5) + Exercicis 2 (activitats 6, 7, 8, 9 i 10); al quadern] *

Lèxic: paisatges; l’interior; la costa *. El temps meteorològic * (Els vents del món *, vídeo de la cançó de Maria del Mar Bonet *) [Exercici: memoritza els noms populars dels vents * i associa’ls amb la direcció; control oral] [Exercici: descriu una cala mallorquina; a Blogger]

Llegir i comprendre: Butlletí meteorològic (Glops intermedi, vídeo i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Lectura: Auca dels picapedrers * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]


Tema 9

El retrat *. Narració biogràfica i autobiogràfica. El diari personal [Exercici: biografia d’un savi de la ciència; a Blogger] [Exercici: autobiografia feta amb Google Drive Presentacions/Prezi/emaze o format PDF o vídeo per a presentació oral]

La dièresi i l’apòstrof *

L’atribut [Exercicis 1 (activitat 2) + Exercicis 2 (activitat 6); al quadern] *

Els animals: vertebrats i invertebrats *; races autòctones (web); fantàstics (gàrgoles de les catedrals gòtiques); en perill d’extinció (http://pgalindote.blogspot.com.es; http://animalsenperill-raizacarla.blogspot.com.es/) [Exercici: descriu un animal fantàstic, o d’una espècie autòctona, o que estigui en perill d’extinció; a Blogger]

Música de poetes: Porcàudio amb lletra del poema de Josep Carner, cantat per Francesc Ten i Marc Egea (presència dels animals a la literatura popular i culta)

Lectura: Auca del bon boletaire * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]


Tema 10

La poesia *. Poesia visual [Exercici: crea un poema visual amb PIXLR o l’editor de dibuixos de Google Drive i penja’l a Blogger (exemples a Google Fotos)] [Exercici: lectura d’un poema en veu alta a classe (mínim 10 versos); Música de poetes: cançons i poesia catalana]

Les vocals a/e àtones *

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Llegir i comprendre: Entrevista a Albert Bosch (Glops intermedi, text i exercicis 1-2-3-4; en línia)

Els pronoms febles. La substitució pronominal *

L’espectacle [Exercici: descriu un espectacle (no pot ser la projecció d’una pel·lícula) al qual hagis assistit; a Blogger]

Lectura: Auca de Ramon Llull * [EXERCICI > cerca la definició d’aquells mots dels quals desconeguis el significat; al quadern]

LECTURA EN VEU ALTA > lectura en veu alta d’un fragment (aproximadament una pàgina de lliure elecció) de l’obra de lectura obligatòria corresponent a la tercera avaluació

DICTAT EXAMEN > les vocals a/e àtones * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [2n examen de la 3a avaluació]

Tema 11

El text teatral *. Dagoll Dagom, Mar i cel (4m) *; Xesc Forteza, Majorica (8m) *.  [Exercicis; en línia *]

Les vocals o/u àtones *

DICTAT > pràctica a classe: a) escriu al quadern el text * que dictarà el professor, b) intenta detectar les faltes que hi pugui haver contrastant-lo amb el company de fila: marca les possibles faltes amb llapis, c) corregeix-lo segons el text original

Marcadors i connectors textuals [Exercici; al quadern *]

Refranys; dites i frases fetes *

Exercicis: ús del pronom hi; ús del pronom en (en línia)

Música d’autor: No ve d’un pam, de La Trinca (vídeo amb lletra) *

DICTAT EXAMEN > les vocals o/u àtones * (copia el text al quadern; posa molta atenció a l’ortografia de les paraules que trobis més complicades d’escriure i assegura’t que entens el significat de tots els mots) [2n examen de la 3a avaluació]

.

Anuncis